Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Malzemeleri optimum düzeyde kullanarak en yüksek verimi sağlamak ve gereksiz atık oluşumunu engellemek.
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.
  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
  • Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.
  • Tüm geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini göz önünde bulundurmak.
  • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.